ตลาดวิถีธรรม ตลาดวิถีธรรม : www.taladvithidham.com  
ตลาดวิถีธรรม
ข่าวสารล่าสุด (facebook) | บันทึกกิจกรรม (blog) | ติดต่อเรา | morkeaw.net | วิชชาราม | เว็บไซต์เครือข่ายอื่นๆ
organic rice news find our store contact about rice
 

หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

หมอเขียว ( ดร. ใจเพชร กล้าจน )
ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรม แห่งประเทศไทย
ผู้ส่งเสริมข้าววิถีธรรม

ที่มาที่ไปของข้าววิถีธรรม

"โครงการข้าววิถีธรรมไร้สารพิษเพื่อมวลมนุษยชาติ

เป็นโครงการช่วยชาวนาที่ได้รับการอบรมคุณธรรมและการทำกสิกรรมไร้สารพิษจากเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย (คกร.) องค์กรบุญนิยมได้รับซื้อข้าวไร้สารพิษจากเครือข่ายที่ผ่านการตรวจสอบ มาทำการสีข้าวโดยไม่คิคค่าแรง แล้วเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมได้อาสานำมาจำหน่ายโดยไม่คิดค่าแรงใดๆ

มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. ช่วยชาวนาที่ทำข้าวไร้สารพิษ ให้สามารถทำข้าวไร้สารพิษเป็น บุญต่อไปได้
 2. องค์กรบุญนิยมส่งเสริมให้ชาวนาสามารถทำนาไร้สารพิษได้ในต้นทุนที่ถูก และซื้อข้าวจากชาวนาด้วยความยุติธรรม ช่วยชาวนาให้สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ผู้บริโภคได้บริโภคข้าวไร้สารพิษในราคาถูก ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
 

พ่อครูสมณะได้กล่าวไว้ว่า “ข้าวไม่ใช่สินค้า แต่ข้าวเป็นอาหารที่ต้องแบ่งปันกันกิน” เครือข่ายแพทย์วิถีธรรม จึงไม่มีนโยบายที่จะทำกำไรจากข้าว เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถได้กินข้าวไร้สารพิษได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป (เช่น ข้าววิถีธรรมไร้สารพิษ (ออแกนิค) ๒ กิโลกรัม ๗๒ บาท (หมายเหตุ : ราคาสามารถปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามค่าใช้จ่ายจริง) แต่ในตลาดทั่วไป ราคาประมาณ ๑๐๐ กว่าบาทขึ้นไป

นโยบายข้าววิถีธรรม คือ

 1. ขายหมดเลิก ถ้ามีใหม่ก็ขายใหม่ ไม่มีการเอาข้าวปลอม (มีสารพิษ) มาขาย
 2. ขายโดยไม่คิดค่าแรงใดๆ ขายเท่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ศึกษาที่มาที่ไปเกี่ยวกับข้าววิถีธรรมไร้สารพิษ เพิ่มเติมได้จากบทสัมภาษณ์ หมอเขียว ดร. ใจเพชร กล้าจน [กดที่นี่]

 
 

มาตรฐานแพทย์วิถีธรรม

ข้าววิถีธรรมนั้นควบคุมคุณภาพโดยใช้มาตรฐานแพทย์วิถีธรรม คือควบคุมในด้านศีลธรรมของคน เพราะหากคนมีจิตใจที่ดี ผลผลิตก็จะดีตามไปด้วย มาตรฐานแพทย์วิถีธรรมมี 7 ข้อดังนี้

 1. มีศีล 5
 2. อัตตาไม่จัด
 3. บำเพ็ญขั้นต่ำอย่างน้อย 8 ค่าย
 4. รวมกลุ่มกับสมาชิกทำงานร่วมกัน
 5. ลดหรืองดรับประทานเนื้อสัตว์
 6. เป็นสมาชิกเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ แพทย์วิถีธรรม และไม่ใช้สารเคมีในการทำกสิกรรม
 7. เป็นที่ยอมรับของหมู่กลุ่ม

นั่นหมายถึงกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตข้าวและพืชผักไร้สารพิษ ที่นำผลผลิตมาจำหน่ายในตลาดวิถีธรรม หรือนำมาบรรจุถุงข้าววิถีธรรม หรือผลิตให้กับเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม จะต้องผ่านกระบวนการคัดสรรโดยธรรมเหล่านี้เสียก่อน

 
 

เกี่ยวกับข้าววิถีธรรม

ข้าววิถีธรรมเป็นข้าวหอมมะลิ ไร้สารพิษ 100% อุดมด้วยสารอาหาร วิตามิน เกลือแร่ หอม นุ่ม อร่อย หุงขึ้นหม้อมาตรฐานส่งออกฝีมือคนไทย โดยกลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม ซึ่งมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายดังนี้

 1. ข้าวซ้อมมือหอมมะลิ ขนาดบรรจุถุง 2 กิโลกรัม
 2. ข้าวซ้อมมือหอมมะลิ ขนาดบรรจุถุง 5 กิโลกรัม
 3. ข้าวกล้องหอมมะลิ ขนาดบรรจุถุง 2 กิโลกรัม
 4. ข้าวกล้องหอมมะลิ ขนาดบรรจุถุง 5 กิโลกรัม

วิธีการหุง ข้าว 1 ส่วน : น้ำ 1.6 ถึง 2 ส่วน

เกี่ยวกับข้าวซ้อมมือ & ข้าวกล้อง

ความแตกต่างระหว่างข้าวซ้อมมือกับข้าวกล้องคืออะไร? แม้จะเป็นข้าวหอมมะลิไร้สารพิษ 100% เหมือนกัน แต่ข้าวทั้งสองชนิดก็มีสิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนั่นก็คือมีความนุ่มที่แตกต่างกัน

ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้าวซ้อมมือจะนุ่มกว่าข้าวกล้องเพราะถูกขัดสีออกไปมากกว่าข้าวกล้อง ซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่เคยชินกับข้าวที่นุ่ม ในส่วนของข้าวกล้องนั้นจะถูกสีออกแค่เปลือกข้าว จึงยังเหลือผิวของเมล็ดข้าวซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่อุดมไปด้วยสารอาหาร และนั่นก็ทำให้ข้าวกล้องนั้นมีสัมผัสที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับข้าวซ้อมมือและข้าวขัดขาว

แม้ว่าความแข็งจะเป็นจุดด้อยของข้าวกล้อง แต่สารอาหารที่ได้มาก็เป็นจุดเด่นเช่นกัน เราสามารถลบจุดด้อยของข้าวกล้องด้วยการเรียนรู้การหุงข้าวกล้องให้ถูกวิธี จะทำให้ข้าวกล้องนุ่มขึ้น และกินง่ายขึ้นนั่นเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณค่าแท้ของอาหารไม่ใช่สัมผัสที่นุ่มหรือแข็ง แต่เป็นสิ่งที่ได้รับเข้าไปในร่างกายว่าให้คุณค่าได้มากน้อยหรือเหมาะสมกับสภาวะของร่ายกายขณะนั้นอย่างไร

 

ราคาบุญนิยม

 
 

จุดจำหน่ายข้าววิถีธรรม

 1. สวนป่านาบุญ 1 (จ.มุกดาหาร อ.ดอนตาล) : 089-553-7284
 2. สวนป่านาบุญ 2 (จ.นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด) : 081-690-2311
 3. สวนป่านาบุญ 3 (จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง) : 081-800-4511
 4. สวนป่านาบุญ 4 (จ.นครพนม อ.ธาตุพนม) : 087-435-3455
 5. สวนป่านาบุญ 5 (จ.ระยอง อ.เมือง) : 081-442-0474
 6. หรือตรวจสอบจุดจำหน่ายข้าววิถีธรรมทั้งหมดได้ที่นี่ [กดที่นี่]

ติดต่อประสานงานเครือข่าย

 • ป้าหมู 081-830-2994
 • ป้าแขก 081-665-5234
 • น้องเฉง 085-021-1049
 • และจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศ
 • หรือช่องทางติดต่ออื่น ๆ [กดที่นี่]

ข่าวสารล่าสุด (facebook) | บันทึกกิจกรรม (blog) | ติดต่อเรา | morkeaw.net | วิชชาราม | เว็บไซต์เครือข่ายอื่นๆ
  ตลาดวิถีธรรม © since 2016 : เผยแพร่มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตลาดวิถีธรรม : www.taladvithidham.com